Welkom!

Betaalbaar investeren in duurzame energie!

Duurzame Techniek Dijkstra is gespecialiseerd in ontwerp, advies, aanleg, onderhoud en service van
duurzame systemen. We streven naar zero-energy-woningen of gebouwen die per saldo geen energie
meer gebruiken. Een kwalitatief goed en betaalbaar klimaatsysteem voor onze klanten is onze doelstelling.

De basis voor een zelfvoorzienende woning ligt uiteraard in een goede isolatie. Hierdoor wordt de
energievraag al sterk verminderd. De energie die vervolgens nog wel voor de woning nodig is, moeten
we het liefst volledig duurzaam opwekken. Voor warm tapwater, verwarming/koeling/ventilatie en ook
elektriciteit, kunnen de krachten van de natuur hierbij uitstekend worden gebruikt.